På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Real Property

Real Property

All land in Sweden is divided into properties. Lantmäteriet's task is to ensure an effective and legally secure division of real property, as well as to keep track of the composition of the properties, who the owners are and in which banks the mortgages are taken out.

Real property is ground; this is divided into properties. This means that a real property is primarily one or more demarcated areas on the land. Nowadays, a real property can be three-dimensional and contain, for example, a condominium or an underground garage.

All land in Sweden is divided into properties and each has a specific designation within the municipality - name and number - for example, Berga 1:8 in Lyckeby municipality.  A real property is demarcated by property boundaries that are marked on the ground and depicted in a map. The real property includes buildings, power lines, fencing and other facilities placed in or above the ground for permanent use. These are real property accessories in a legal sense.

The number of properties is currently increasing by about 20,000 per year. To establish a new real property, certain rules must be satisfied. These are found in the Real Property Formation Act.

Through a cadastral procedure, real property division can be changed. It may involve the new formation or modification of properties and rights - sometimes to clarify where property boundaries lie. If the owners of several properties need to work together regarding a common need, this can also be solved through a cadastral procedure.

Lantmäteriet's real property register contains 3.2 million objects and consists of information about Sweden’s properties, for example, tax assessment values and title deeds. This information is fundamental for society and the market economy.

  • Läs mer om fastigheter

    Till fastigheten hör normalt byggnad, ledning, stängsel och annan anläggning som placerats i eller ovan jord ”för stadigvarande bruk” som det står i lagen Jordabalken. Det som hör till fastigheten kallas fastighetstillbehör.

    Antalet fastigheter ökar med ungefär 13 000 per år. För att få bilda en ny eller ändra innehållet i en fastighet måste vissa regler vara uppfyllda enligt Fastighetsbildningslagen, FBL.

    Genom en lantmäteriförrättning kan fastighetsindelningen förändras. Det kan handla om att nybilda eller ändra fastigheter och rättigheter. Eller att hitta lösningar så att ägare till flera fastigheter behöver samverka kring gemensamma behov.

    Lantmäteriets fastighetsregister innehåller information om Sveriges fastigheter. Det är information som är grundläggande för samhället och marknadsekonomin.

Share this page with others

Maps

Grandma’s Grandad’s Grandad

Our historical maps go back nearly 400 years! Discover our map treasure for free.

Historical maps

Your future with us!

Work for us

Job opportunities such as accountants, lawyers, system developers, engineers, communicators and of course Land Surveyors.

Your future with us