På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Samverkan med kommunerna

Kommunerna har i praktiken ett omfattande ansvar för namngivning och namnvård, även om det inte är lagreglerat.

Att kommunen sätter namn på sådant som rör den egna verksamheten, t.ex. skolor, barnstugor och idrottsanläggningar, är naturligt. Likaså att kommunen ger namn till olika administrativa enheter som upprättas, t.ex. socialdistrikt eller rektorsområden. Även namn på gator, vägar och allmänna platser faller enligt praxis inom kommunens ansvarsområde. Landets kommuner blir därmed de som står för huvuddelen av den officiella namngivningen och dessa namn får genomslagskraft i samhället.

Enligt kulturminneslagen ska vid statlig och kommunal verksamhet god ortnamnssed iakttas. Det innebär bl.a. att namn som godkänts för offentlig kartproduktion också i andra sammanhang ska användas i sin godkända form.

Av hävd svarar kommunerna för adresseringen inom tätorterna, där adressen normalt består av ett gatu- eller vägnamn och ett nummer.  

ABT-avtal

Samverkan med kommunerna och Lantmäteriet sker genom samverkansavtal, kallat ABT-avtal. Detta är tecknat med landets samtliga 290 kommuner och omfattar ajourhållning av fastighetsregistrets adress- och byggnadsdel och viss topografisk information samt delar av den digitala registerkartan. Ett av flera syften med denna samverkan är att säkerställa insamlingen av registerdata och geografisk data där kommunerna utgör källan. Genom detta arbete kommer en mängd ortnamn in till Lantmäteriets grundläggande geografiska information, vårt geodata.

Belägenhetsadress

I fastighetsregistret redovisas av kommunen fastställda belägenhetsadresser samt vilka fastigheter och byggnader som adresserna är knutna till. En belägenhetsadress anger var en plats finns. Belägenhetsadressen utgår från befintliga ortnamn i det hävdvunna och lokala namnskicket. Adressdelen innehåller också viss tilläggsinformation, t.ex. populärnamn, och är anpassad till svensk standard för belägenhetsadresser.

Genom vår interaktiva webbtjänst GeoLex (Nytt fönster),  kan du få aktuell och kontinuerligt uppdaterad information om flygbilder, fastighetsinformation, geodesi, geografiska databaser och kartor. Syftet med GeoLex är att ge en förbättrad användarservice och ökade kunskaper om Lantmäteriets produkter.

Share this page with others

Maps

Grandma’s Grandad’s Grandad

Our historical maps go back nearly 400 years! Discover our map treasure for free.

Historical maps

Your future with us!

Work for us

Job opportunities such as accountants, lawyers, system developers, engineers, communicators and of course Land Surveyors.

Your future with us

Kartor

Skriv ut din egen kartbok!

Zooma, panorera, ladda hem och skriv ut din egen kartbok i skala 1:10 000 eller 1:50 000.

Läs mer

Kartor

Har du upptäckt ett fel i våra kartor?

Vi vill gärna att du hjälper oss att förbättra kartan, så hör av dig till oss!

Anmäl fel i karta

Geolex - metadata

Enklare att hitta den bild du söker

Förminskade bilder, så kallade tumnaglar, gör det enklare att hitta flygbilder och ortofoto i GeoLex.

Se mer i GeoLex

Beställ geodata

Vill du beställa geodataprodukter?

Fastighetsinformation och geografisk information, t.ex. flygbilder, direkt från oss eller våra återförsäljare.

Beställ geodata

Villkor och avgifter

Vill du använda våra geodataprodukter?

Se vad som gäller för olika användningsområden.

Läs om villkor och avgifter