På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Historiska ortofoton

Historiska ortofoton finns tillgängliga i ett komplett rikstäckande lager för referensåret 1960, som huvudsakligen innehåller ortofoton från åren 1956 till 1966. Ytterligare ett rikstäckande lager för referensår 1975 är under uppbyggnad och finns tillgängligt, vilket huvudsakligen kommer att innehålla ortofoton från åren 1970 till 1980.

Lantmäteriet utvecklar en tjänst för nedladdning av historiska ortofoton som öppna data. Under övergångsperioden erbjuder vi en tillfällig lösning för tillhandahållande, för att du som användare redan nu ska få tillgång till produkterna. 

Vi rekommenderar att du första gången läser alla informationssteg - klicka på bilderna.

Viktigt att veta    Så hämtar du dina ortofoton    Dokumentation till Historiska rotofoton


Viktigt att veta

För att använda och se denna produkt behöver du en bildbehandlare som kan hantera tif-filer. För att läsa metadatafilerna, dvs. information om varje ortofoto och bakomliggande flygbilder, behöver du en GIS-programvara som klarar formatet "shapefile", exempelvis QGIS. En onlinelösning som till exempel mapshaper fungerar också.

På hämtplatsen ligger ortofoton (i SWEREF 99 TM) lagrade i två mappar, Referensår_1960 respektive Referensår_1975. Ortofotona (själva bilderna i tif-format) ligger i mappen ortofoto. Mappen metadata innehåller metadata för ortofoton och bakomliggande flygbilder.

Ett historiskt ortofoto har storleken 5x5 km. För att kunna hitta och hämta rätt ortofoto behöver du veta beteckningen på den indexruta och den storruta som ortofotot ligger i. För att kunna hitta dessa beteckningar finns två alternativ:

Alternativ 1 – titta direkt i pdf-filer

För att läsa pdf-filer behövs en pdf-läsare, till exempel Acrobat Reader.

Pdf-filen här nedanför visar täckningen för respektive referensår, indelningen i storrutor 100x100 km, indexrutor 10x10 km, indexrutor 5x5 km (ortofoton) samt dess beteckningar. Färgerna representerar olika flygfotoår för varje ortofoto.

Index_Referensår 1960 och 1975 

Alternativ 2 mer avancerat, se i shapefil som laddas hem till ditt GIS-program

Använd någon av de två zip-filerna som finns på hämtplatsen - Indexrutor_referensår_1960 resp. Indexrutor_referensår_1975. De visar utbredningen för varje ortofoto, uppgifter om vilken storruta varje ortofoto ligger i samt indexrutans beteckning.
Zip-filerna kan dras in och visas i en GIS-programvara. Klicka på "info-knappen" och sedan på en ortofotoruta så ser du storrutans beteckning i fältet Mapp och indexrutans beteckning i fältet BK.

Bra att känna till

Längs sjöar, kusten och riksgränsen kan det i vissa ortofoton finnas svarta partier, vilket beror på att det inte alltid finns data som fyller ut hela ortofotorutan.

På grund av att originalbilderna ligger lagrade i RT 90 och transformeras till SWEREF 99 TM kan enstaka ortofoton ha inslag av ortofoton från olika årtal. Det innebär att skarvarna mellan ortofotona ibland kan vara mer eller mindre synliga. Av samma anledning kan det i ortofoton för referensår 1975 finnas svarta partier i ortofoton som gränsar mot de områden där det ännu inte finns ortofototäckning.

För att veta flygåret med säkerhet behöver du hämta hem filen med ortofotots beteckning och ändelsen _blad.txt, som finns under mappen metadata på hämtplatsen.

Filnamnen har liknande struktur som beskrivs i produktbeskrivningen för Historiska ortofoton, men eftersom datat ligger i SWEREF 99 TM är även filnamnen baserade på SWEREF 99 TM och inte RT 90.

Läs mer i Frågor och svar

 Upp på sidan

Så hämtar du dina foton

För att hämta ett ortofoto gör du följande (för alternativ 1):

Instruktionsfilm för steg 2-8
(hur du hittar rätt beteckning från pdf-filen)

Instruktionsfilm för steg 9
(hur du hämtar rätt ortofoto från hämtplatsen)

 1. Skaffa ett användarkonto på hämtplatsen - om du inte redan har ett.

 2. Öppna pdf-filen Index_Referensår 1960 och 1975 
  Om inte de olika lagren visas i vänsterspalten, som de gör i filmen, gör så här: 
  Spara ner pdf-filen till din egen dator genom att högerklicka på länken här ovan, Index Referensår 1960 och 1975, och välj ”spara länk som…” alternativt ”spara mål som…” 
  - Öppna Acrobat Reader och via den så öppnar du sedan den pdf-fil du nyss sparat ner till din dator. 
  - Om inte lagren dyker upp med automatik, så klicka på Visa på menyraden, välj sedan Visa/Dölj, sedan Navigeringsrutor och sist Lager, så kommer lagren att visas.


 3. Vid symbolen Lager Lager i vänstermarginalen, klicka på pluset framför mappen Historiska ortofoto. Släck lagren Referensår 1960 och Referensår 1975 genom att klicka på symbolen i form av ett öga. 

 4. Förflytta dig i kartan till det område du vill ha ortofoto över och zooma in lite så du ser storrutans beteckning som området ligger inom, till exempel 67_5. Denna beteckning behövs för att hämta ortofotot.

 5. Zooma in ytterligare så att du ser indexrutan 10x10 km som området ligger inom och även dess beteckning, till exempel 673_53.
  Om indexrutan skulle vara skymd av storrutans beteckning, klicka på pluset framför mappen Labels i vänstermarginalen. Klicka sedan på plusknappen framför Unplaced Labels. 
  Släck lagret 100 km - Default (precis under Unplaced Labels) genom att klicka på symbolen i form av ett öga.


 6. Notera inom vilken av de fyra små rutorna i indexrutan 10x10 km som ditt område finns, det vill säga med beteckningen 00, 05, 50 eller 55. 

 7. Beteckningen för det sökta ortofotot är då beteckningen för indexrutan 10x10 km (till exempel 673_53) + de två siffrorna för den lilla rutan (till exempel 05) vilket ger beteckningen 673_53_05, som behövs för att hämta ortofotot.

 8. Tänd/visa sedan lagret du är intresserad av, Referensår 1960 eller Referensår 1975 i vänstermarginalen.
  Om det finns ett ortofoto för det referensåret, får rutorna färg. De olika färgerna representerar flygfotoåret. Du kan se årtalet som färgen representerar till höger om kartan. 

 9. Lämna pdf:en och gå vidare till hämtplatsen. Gå in i mappen Historiska ortofoton, sedan mappen för ditt valda referensår, därefter mappen med storrutans beteckning och sist mappen ortofoto. Välj tif-filen med ortofotots beteckning i filnamnet, så får du själva bilden. Tillhörande koordinatinformation finns under samma mapp.

  Tillhörande metadatafiler för ortofotot och underliggande flygbilder finns under mappen metadata och i undermappen seamline. För mer information om de olika filernas innehåll, se produktbeskrivning för Historiska ortofoton (pdf)

>> Tänk på att ett ortofoto innehåller stora datamängder som kan ta tid att ladda hem.

Gå vidare till ftpGå vidare till hämtplatsen - ftp

Saknar du användarkonto för att hämta data? Då kan du kan du skapa det här - det medför inga avgifter eller förpliktelser.

  Upp på sidan

Dokumentation

Läs mer på produktsidan för Historiska ortofoton. För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen i svensk och/eller engelsk version.

Har du frågor gällande hämtning av historiska ortofoton, kontakta Flygbildssupporten:

E-post: flygbilder@lm.se
Telefon: 026-63 34 04
(Öppet vardagar kl. 09.30-15.00, lunchstängt kl. 11.30-12.30)

 Upp på sidan

 

Share this page with others

Maps

Grandma’s Grandad’s Grandad

Our historical maps go back nearly 400 years! Discover our map treasure for free.

Historical maps

Your future with us!

Work for us

Job opportunities such as accountants, lawyers, system developers, engineers, communicators and of course Land Surveyors.

Your future with us

Geolex - metadata

Enklare att hitta den bild du söker

Förminskade bilder, så kallade tumnaglar, gör det enklare att hitta flygbilder och ortofoto i GeoLex.

Se mer i GeoLex

Beställ geodata

Vill du beställa geodataprodukter?

Fastighetsinformation, flyg- och satellitbilder eller geografisk information - direkt från oss eller våra återförsäljare.

Beställ geodata

Villkor och avgifter

Vill du använda våra geodataprodukter?

Se vad som gäller för olika användningsområden.

Läs om villkor och avgifter