På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Laserdata

Laserdata

Produkten ger dig tillgång till det punktmoln av höjddata som skapas vid laserskanning från flygplan.

Laserdata utgör grunden till den nya nationella höjdmodell som vi fått i uppdrag att ta fram för att tillgodose behovet av bra höjddata för klimatanpassningsåtgärder. Läs mer i Fakta om laserskanning

Laserdata används inte bara för att visa markens höjd, utan även för att visa information om vegetation och byggnader. Det finns en lång rad användningsområden för laserdata, till exempel

  • skogsbrukets volymberäkningar av skogsbestånd
  • 3D-visualisering av byggnader och vegetation
  • siktanalyser vid placering av nya byggnader
  • signalutbredning för sändarmaster för mobiltelefoni.

Mer fakta om produkten Laserdata

Aktualitet 

Laserpunktmolnet är en ögonblicksbild som Lantmäteriet inte kommer att ajourhålla. Punktmolnet kan få nytt klassificeringsdatum vid rättningar av felaktig klassificering, men punktmolnet i sig får inte ny aktualitet. I den mån laserskanning används för ajourhållning av terrängmodellen kan vissa områden komma att skannas på nytt och laserdata får då ett nytt aktualitetsdatum i berörda områden. Redovisningen sker i metadata.

Laserdata har genomgått flera kvalitetshöjningar under åren, vilket har resulterat i olika klassificeringsnivåer. Dessa nivåer redovisas per skanningsområde och framgår i GeoLex och vid leverans i medföljande metadata.

Kvalitetshöjningarna har omfattat att broar har klassificerats och att markklassificering av dammar har kontrollerats, samt att vattendrag bredare än 6 meter och sjöar större än 0,25 km² har fått en ny klassificering med hjälp av nykarterade strandlinjer.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen och kvalitetsbeskrivningen på svenska eller engelska:

Demodata

Fria demodata finns för dig som vill testa höjddata.
 

Beställ geodata Villkor och avgifter

Share this page with others

Maps

Grandma’s Grandad’s Grandad

Our historical maps go back nearly 400 years! Discover our map treasure for free.

Historical maps

Your future with us!

Work for us

Job opportunities such as accountants, lawyers, system developers, engineers, communicators and of course Land Surveyors.

Your future with us

Beställ geodata

Vill du beställa geodataprodukter?

Fastighetsinformation, flyg- och satellitbilder eller geografisk information - direkt från oss eller våra återförsäljare.

Beställ geodata

Villkor och avgifter

Vill du använda våra geodataprodukter?

Se vad som gäller för olika användningsområden.

Läs om villkor och avgifter