På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

GSD-Höjddata, grid 50+

Produkten tillhör den information som Lantmäteriet tillhandahåller som öppna data - utan licensavgift och med förenklade användningsvillkor.


Här kan du hämta Lantmäteriets öppna geodata.


GSD-höjddata, grid 50+ innehåller höjdvärden på marken i ett grid (rutnät) med 50 m mellanrum och finns i två varianter. Dels från den nya höjdmodellen som baseras på laserskanning och dels från den gamla höjddatabanken, som är framställd genom profilmätning i flygbilder och digitalisering av höjdkurvor, från 1980-talet.

För att särskilja varianterna åt har filerna olika prefix; nh för Grid50+ som baseras på nya nationella höjdmodellen från laserdata samt hdb för Grid50+ som baseras på gamla höjddatabanken.

Höjdmodellen kan användas för att:

  • generera höjdkurvor och för att ta fram digitala terrängmodeller som avbildar landskapet i tre dimensioner.
  • göra översiktliga beräkningar och analyser vid presentationer av höjdskikt och terrängskuggning i kartor.
  • göra tyngdkraftsbestämningar.
  • göra geometrisk korrigering av satellitbilder.

GSD-Höjddata, grid 50+ ger också värdefull information vid ruttplanering. Genom att lägga till höjddata till exempelvis den information som finns i GSD-Vägkartan, kan man räkna fram en mer exakt färdväg.

Aktualitet och kvalitet

Höjddata redovisar relativt statiska förhållanden. Uppbyggnaden av den nationella höjdmodellen pågår sedan 2009 och beräknas vara klar i slutet av 2017. Det finns ännu ingen beslutad plan eller ambitionsnivå för ajourhållning. Produkten uppdateras däremot en gång per år med årets nytillkomna data, tills produkten är rikstäckande.

För Grid50+ (hdb) - som baseras på gamla höjddatabanken - genomfördes sista revideringen 2004 och inga ytterligare rättningar kommer att genomföras.

Medelfel i höjd för 50 m grid från den nationella höjdmodellen är cirka 1 m och för den gamla höjddatabanken 2 m enligt gjorda beräkningar. Men eftersom pixelstorleken är 50 m så kan det lokalt vara betydligt större.

Ny Nationell Höjdmodell, terrängskuggning ur 2m grid med höjdnoggrannhet
Skuggningsbilderna visar skillnad i upplösning mellan produkterna GSD-Höjddata, grid 2+ och GSD-Höjddata, grid 50+.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningarna.
Svenska versioner;

Engelska versioner; 

Share this page with others

Maps

Grandma’s Grandad’s Grandad

Our historical maps go back nearly 400 years! Discover our map treasure for free.

Historical maps

Your future with us!

Work for us

Job opportunities such as accountants, lawyers, system developers, engineers, communicators and of course Land Surveyors.

Your future with us

Beställ geodata

Vill du beställa geodataprodukter?

Fastighetsinformation och geografisk information, t.ex. flygbilder, direkt från oss eller våra återförsäljare.

Beställ geodata

Villkor och avgifter

Vill du använda våra geodataprodukter?

Se vad som gäller för olika användningsområden.

Läs om villkor och avgifter