På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Infrastruktur för geodata

Även Forskning och utveckling, FoU, och utbildning brukar räknas till infrastrukturen för geodata.

Den blå handboken, signalerar att  text och dokument är granskade och har bedömts uppfylla HMK:s kvalitetskrav.För att stödja användningen av geografiska data behövs en "infrastruktur", på engelska Spatial Data Infrastructure, SDI. Den innefattar två huvuddelar: 

  • en "mjuk" infrastruktur bestående av lagstiftning, standarder, avtal etc. 
  • en "hård" infrastruktur, som fibernät och andra fysiska installationer.

Geodataråd

Geodatarådet ger råd i frågor som rör Lantmäteriets samordningsroll för geodata. 
Läs mer på www.geodata.se

Geodataportaler

Geodataportaler används för att underlätta utbytet av geografisk information. Vi har en nationell geodataportal som nås via www.geodata.se, men det finns även europeiska och internationella samverkansinitiativ.

Geodataportalen ger dig möjlighet att söka, hitta och titta på geodata från många olika källor. Portalen innehåller i sig inte några data eller tjänster. De geodata och tjänster som du når via portalen finns lagrade hos respektive producent.

Metadata

Metadata - "data om data" - är en viktig förutsättning för sökning i geografiska databaser, liksom enhetliga referenssystem är en viktig förutsättning för lägesangivning.

Genom projektområdet Stanli inom SIS medverkar Sverige i det internationella respektive europeiska standardiseringsarbetet inom ISO resp. CEN angående arbetet med metadata. SIS är svensk representant i det internationella arbetet inom ISO/TC 211 Geographic information/geomatics och bidrar genom Stanli till arbetet med ISO 19100-serien.

Hänvisningar

Utvecklingsrådet för landskapsinformation, ULI Geoforum, hänvisar till boken om "Geografisk informationsbehandling - teori, metoder och tillämpningar", GIB, med Lars Harrie som redaktör.  Den sjätte upplagan gavs ut av Studentlitteratur - i samarbete med ULI och GIS-centrum, Lunds universitet - i augusti 2013. Mer information och möjlighet att köpa boken finns på Studentlitteraturs webbplats (nytt fönster).

I GIB finns läsanvisningar under rubriken "Lästips". Dessa kompletterar eller överlappar de referenser som finns på denna webbplats. Vi redovisar även hänvisning till kapitel i GIB som hör ihop med informationen på respektive ämnesinriktad HMK-sida. 

  • GIB, kapitel 3 "Infrastruktur för geografiska data"

Övriga hänvisningar

Dela den här sidan med andra

Handbok i mät- och kartfrågor

HMK-nytt

Redovisar mindre justeringar som inte medför versionsändring i dokumenten.

Läs om HMK-nytt