På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Föreskrifter

Lantmäteriets föreskrifter publiceras i Lantmäteriets författningssamling (LMFS), tidigare benämnd LMVFS. Föreskrifterna styr bland annat vilka avgifter Lantmäteriet tar för olika produkter och tjänster.

Lantmäteriets föreskrifter - LMFS

På Internet återges originalversionen av föreskrifterna i kronologisk ordning. Det innebär bland annat att det i vissa fall finns grundföreskrifter som ändrats genom ändringsföreskrifter. Observera att det kan förekomma fel i Internetversionen av författningstexterna. Om texten på webbsidorna skiljer sig från den tryckta texten gäller den tryckta.

Gällande föreskrifter 

LMFS 2017:4

Lantmäteriets föreskrifter om digital ansökan i inskrivningsärenden.

LMFS 2017:4

LMFS 2017:3

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation.

LMFS 2017:3

LMFS 2017:2

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2016:1) om spridningstillstånd för sammanställningar av landgeografisk information.

LMFS 2017:2 (pdf)

LMFS 2017:1

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2008:11) till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar.

LMFS 2017:1 (pdf)

LMFS 2016:5

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och
fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation.
LMFS 2016:5 (pdf)

LMFS 2016:4

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2008:11) till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar.
LMFS 2016:4 (pdf)

LMFS 2016:3

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2016:1)
om spridningstillstånd för sammanställningar av landgeografisk information.
LMFS 2016:3 (pdf)

LMFS 2016:2

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata - samt geodesi och pantbrevssystem.
LMFS 2016:2 (pdf)

LMFS 2016:1

Lantmäteriets föreskrifter om spridningstillstånd för sammanställningar av land-geografisk information. 
LMFS 2016:1 (pdf)

LMFS 2015:6

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2008:11) till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar
LMFS 2015:6 (pdf)

LMFS 2015:5

Lantmäteriets föreskrifter om distrikt 
LMFS 2015:5 (pdf)

LMFS 2015:4

Lantmäteriets föreskrifter om mottagningsställe för elektroniska handlingar
LMFS 2015:4 (pdf)

LMFS 2015:3

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för uppdrag
LMFS 2015: 3 (pdf)

LMFS 2015:2

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata - samt geodesi och pantbrevssystem
LMFS 2015:2 (pdf)

LMFS 2015:1

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata - samt geodesi och pantbrevssystem
LMFS 2015:1 (pdf)

LMFS 2014:5 

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriverkets föreskrifter (LMVFS 1994:16) till fastighetsbildningslagen (1970:988)
LMFS 2014:5 (pdf)

LMFS 2014:4 

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2013:3) om avgifter för uppdrag
LMFS 2014:4 (pdf)

LMFS 2014:3

Lantmäteriets föreskrifter om e-ansökan
LMFS 2014:3 (pdf)

LMFS 2014:2

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata - samt geodesi och pantbrevssystem.
LMFS 2014:2 (pdf) 

LMFS 2014:1

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata - samt geodesi och pantbrevssystem.
LMFS 2014:1 (pdf) 

LMFS 2013:5

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriverkets föreskrifter (LMVFS 2007:3) om lägenhetsregister.
LMFS 2013:5 (pdf)

LMFS 2013:4

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter vid lantmäteriförrättningar.
LMFS 2013:4 (pdf)

LMFS 2013:3
Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för uppdrag.

LMFS 2013:3 (pdf) 

LMFS 2013:2

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäterietsföreskrifter (LMFS 2008:11) till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar.

LMFS 2013:2 (pdf) 

LMFS 2013:1

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata - samt geodesi och pantbrevssystem.
LMFS 2013:1 (pdf) 

LMFS 2012:5

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras.
LMFS 2012:5 (pdf)

LMFS 2012:4

Lantmäteriets föreskrifter om informationssäkerhet vid förande av automatiskt behandlad registerkarta.
LMFS 2012:4 (pdf)

LMFS 2012:2

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation - Geodata1 - samt geodesi och pantbrevssystem.
Fil 2012:2 (pdf)

LMFS 2011:2

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2008:11) till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar.
Fil: 2011:2 (pdf)

LMFS 2009:8

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i föreskrifter (LMFS 2008:13) om avgifter för uppdrag.
Fil: 2009:8 (pdf)

LMFS 2009:4

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras.
Fil: 2009:4 (pdf)

LMFS 2009:2

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i föreskrifter (LMFS 2008:13) om avgifter för uppdrag.
Fil:2009:2 (pdf)

LMFS 2009:1

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för betalning av stämpelskatt och expeditionsavgift.
Fil: LMFS 2009:1 (pdf)

LMFS 2008:14

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för kopior av handlingar i större format än A4 och utskrifter från automatisk databehandlad registerkarta som utlämnas av Lantmäteriet.
Fil: LMFS 2008:14 (pdf)

LMFS 2008:13

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för uppdrag.
Fil: LMFS 2008:13 (pdf)

LMFS 2008:11

Lantmäteriets föreskrifter till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar.
Fil: LMFS 2008:11 (pdf)

LMVFS 2008:7

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras.
Fil: LMVFS 2008:7 (pdf)

LMVFS 2008:5

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMVFS 1994:16) till fastighetsbildningslagen.
Fil: LMVFS 2008: 5 (pdf)

LMVFS 2007:4

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del ska föras
Fil: LMVFS 2007:4 (pdf)

LMVFS 2007:3

Lantmäteriets föreskrifter om lägenhetsregister
Fil: LMVFS 2007:3 (pdf)

LMVFS 2006:1

Lantmäteriets föreskrifter om hur fastighetsregistrets inskrivningsdel skall föras
Fil: LMVFS 2006:1 (pdf)

LMVFS 2004:1

Lantmäterietsföreskrifter om ändring i föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighets-registrets allmänna del skall föras
Fil: LMVFS 2004:1 (pdf)

LMVFS 2003:3

Lantmäteriets föreskrifter om avgifter i pantbrevsregistret
Fil: LMVFS 2003:3 (pdf)

LMVFS 2000:2

Lantmäteriets föreskrifter om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras.
Fil: LMVFS 2000:2 (pdf)

LMVFS 1995:10

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMVFS 1995:3) till lantmäteritaxan (1971:1101).
Fil: LMVFS 1995:10 (pdf)

LMVFS 1995:9

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMVFS 1994:16) till fastighetsbildningslagen (1970:988).
Fil: LMVFS 1995:9 (pdf)

LMVFS 1995:3

Lantmäteriverkets föreskrifter till lantmäteritaxan (1971:1101).
Fil: LMVFS 1995:3 (pdf)

LMVFS 1994:16

Lantmäteriets föreskrifter till fastighetsbildningslagen (1970:988).
Fil: LMVFS 1994:16 (pdf)

LMVFS 1994:4

 

 

Lantmäteriets föreskrifter om beredskapsplanläggning vid överlantmätarmyndighet.
Fil: LMVFS 1994:4 (pdf)

Dela den här sidan med andra

För skogsägare

Nya regler för drönarbilder

Nya regler för skogsägare som vill publicera drönarbilder över egen skog

Nya regler för drönarbilder

Fastigheter

Upphävande av förordnande enligt plan- och bygglagen, PBL

Har du fått brev från oss gällande en ändring i Plan- och bygglagen? Vill du veta vad det innebär för dig?

Läs mer

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

Kartor

Har du upptäckt ett fel i våra kartor?

Vi vill gärna att du hjälper oss att förbättra kartan, så hör av dig till oss!

Skicka synpunkt

Öppna data

Ladda ner historiska ortofoton gratis

Nu släpper vi ett rikstäckande lager av historiska ortofoton som öppna data.

Ladda ner bilderna