Om Lantmäteriet

Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser.

Hos oss kan du få information och dokumentation om Sveriges geografi och hjälp med att stycka av en tomt eller på andra sätt förändra fastighetsgränser. Det är också till oss du vänder dig med din ansökan om lagfart för att registrera dig som ägare av en fastighet.

För att arbeta effektivt samverkar Lantmäteriet, och deltar i projekt, med andra myndigheter, kommuner och organisationer. Läs mer under Vår samverkan med andra

Våra Återförsäljare är en viktig samarbetspart för att vi, enligt vårt uppdrag, ska kunna öka och bredda användningen av geografisk information och fastighetsinformation – genom dem når vi ut till alla användare.

Dela den här sidan med andra

Studerande

Du behövs

Vi behöver dig som utbildar dig inom samhällsbyggnad och lantmäteri.

Jobb och framtid

Lek och spel

Vad vet du?

Lär dig mer om Sveriges geografi med våra spel.

Lek och spel

Tidning

Nu kan du läsa senaste numret av Gränssnittet

Du kan bland annat läsa om bredband på landsbygden och om laserskanningen som avslöjade jordbävning.

Till tidningen