Papperskartor

Papperskartor

De tryckta kartorna omfattar ett flertal kartserier i skalor från 1:12 500 till 1:1,2 miljon. Kartserierna är utvecklade för att täcka olika behov av redovisning och innehåll.

Så köper du tryckta kartor

All tryckning, distribution och försäljning av våra kartor sköts av Norstedts (nytt fönster). Du hittar hela sortimentet av Lantmäteriets tryckta kartor i deras kartbutik på nätet (nytt fönster). Kartor över ditt närområde finns ofta hos lokala återförsäljare, till exempel bokhandlare, turistbyråer, fjällanläggningar och bensinstationer.

Fastighetskartan på beställning

Alla allmänna kartor finns tryckta och i lager. Detta gäller dock inte Fastighetskartan som trycks först vid beställning. När en beställning görs hämtas kartinformationen för tryckningen från Lantmäteriets grundläggande geografiska databaser. Kartan får därmed ett så aktuellt innehåll som möjligt. Det är även möjligt att beställa en karta med en fri, kundanpassad placering.

Tabellen nedan redovisar vilka olika kartserier Lantmäteriet producerar, samt en kort beskrivning av kartans användning.

Kartserie Skala
(antal kartblad) 
Indelning/
kartbildsformat
Inriktning/
användning
Fastighetskartan 1:12 500
(9 821 st)
Sverigetäckande 
bladindelning/ 80x40 cm
Detaljerad redovisning av fastighetsindelning och bebyggelse.
Ersätter Ekonomiska och Gula kartan.
Terrängkartan 1:50 000
(244 st)
Södra och mellersta Sverige, norra Sveriges kustland/
75x80 cm, dubbelsidigt tryck.
Detaljerad mark-slagsredovisning. Utflyktskarta med småvägar och stigar för att hitta badvikar och svampställen.
Vägkartan 1:100 000
(79 st)
Hela Sverige fram till fjällkedjan/
75x80 cm, dubbelsidigt tryck.
Detaljerad vägkarta med stor yttäckning. Cykelkartan.
Fjällkartan 1:50 000
(16 st)
Dalarnas och Jämtlands län/
Ledanpassad bladindelning
Aktuell och tillförlitlig fjällinformation; leder, broar, stugor, hjälptelefoner m.m.
Fjällkartan 1:100 000
 (25 st)
Täcker fjällkedjan/
Ledanpassad bladindelning.
Aktuell och tillförlitlig fjällinformation; leder, broar, stugor, hjälptelefoner m.m.
Översiktskartan 1:250 000
(21 st)
Sverigetäckande kartserie/
75x80 cm, dubbelsidigt tryck.
Översiktskarta för län och regioner. Innehåller även landskaps-redovisning.
Sverige 1:1 miljon 1:1 milj
(1 st)
Sverige på ett blad. Väggkarta.
Sverige
1:1,2 miljon
1:1,2 milj
(1 st)
Sverige på ett blad Väggkarta.

Dela den här sidan med andra

Är du student eller forskare?

Över 100 000 nedladdningar hittills! Utnyttja möjligheten till fria geodata för forskning, utbildning och kulturverksamhet.

Läs mer på Geodata.se

Geolex

Vilka områden flygfotograferas i år?

Webbtjänsten ger aktuell information om produktion och produkter som till exempel våra kartor, flygbilder och höjddata.

GeoLex

Kartor

Har du upptäckt ett fel i våra kartor?

Vi vill gärna ha in din synpunkt. Fyll i vårt formulär och beskriv vad som är fel.

Anmäl fel i karta