På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

RH 2000

Rikets Höjdsystem 2000, RH 2000, är Sveriges nationella höjdsystem.

RH 2000 blev officiellt år 2005. Det representeras på marken av cirka 50 000 fixpunkter och har därmed mycket bättre nationell täckning än sina föregångare RH 00 och RH 70.

Karta över höjdnätet från tredje precisionsavvägningen.

Mätningarna utfördes under åren 1979-2003 i Sveriges tredje nationella precisionsavvägning (Riksavvägningen) som höll bättre kvalitet än de tidigare precisionsavvägningarna. Nollnivån i RH 2000, liksom i RH 70, definieras av Normaal Amsterdams Peil (NAP). Detta är en punkt i Amsterdam som används som nollpunkt i andra europeiska länder.

Nätet är anslutet till våra grannländer och beräknat enligt europeisk standard, vilket innebär att RH 2000 kan betraktas som en del av det europeiska höjdsystemet.

Då landet kontinuerligt rör sig och deformeras i höjdled på grund av landhöjningen måste alla höjdvärden relateras till en viss tidpunkt – epok. Epoken för RH 2000 är år 2000, vilket betyder att höjdvärdena på fixarna beskriver läget år 2000. Landhöjningen är olika stor i olika delar av landet vilket gör att skillnaden mellan RH 00 (år 1900) och RH 2000 är cirka en meter där landhöjningen är som störst, i trakterna kring Umeå, och nära noll i sydligaste Sverige. På motsvarande sätt uppgår skillnaden mellan RH 70 (år 1970) och RH 2000 till ungefär en tredjedel av detta.

Riksavvägningsprojektet och RH 2000 beskrivs kort i Infoblad 3 (pdf).

Enhetligt höjdsystem

Vid  införandet av RH 2000 skapades för första gången möjligheter för alla lokala användare att ansluta sina lokala höjdnät till ett höjdsystem som såväl regionalt som lokalt håller en mycket hög kvalitet. Idag har de flesta svenska kommuner anslutit sina höjdnät till det nationella referensnätet i höjd och bytt från sina gamla (lokala) höjdsysten till RH 2000.

Genom Lantmäteriets geodetiska arkiv kan man få tillgång till höjdvärden och punktbeskrivningar för fixpunkter i RH 2000.

Knutet till RH 2000 finns en geoidmodell (N), SWEN17_RH2000, som möjliggör en övergång från höjder över ellipsoiden (h) (GPS-höjder) till höjder över havet (H). Beteckningarna N, h och H illustreras av figuren nedan.

Illustration av förhållandet mellan de tre referensytorna jordytan, geoiden och ellipsoiden.

Systemfakta

  • Nollpunkt: Normaal Amsterdams Peil (NAP)
  • Epok: År 2000
  • Höjdtyp: Normalhöjder
  • Medelfel: 1.0 mm/√km
  • Korrektioner: Landhöjning, tidjord (zero), jordkrökning, tyngdkraft, stånglängd med flera

Dela den här sidan med andra

Ny geoidmodell

SWEN17_RH2000

Nu kan du ladda ner den nya geoidmodellen SWEN17_RH2000.

Läs mer

Handbok i mät- och kartfrågor

Ny version 2017

De nya dokumenten finns nu tillgängliga för gratis nedladdning.

Aktuella HMK-dokument