Lantmäteriet kartlägger Sverige

Kartor och geografisk information

Lantmäteriet kartlägger Sverige och förser samhället med geodata. Med geodata menas kartor, bilder och annan grundläggande geografisk information.

Geodata är beskrivningar av allt som har ett geografiskt läge. Det kan vara byggnader, sjöar och vägar men också vegetation och befolkning. Allt som går att lägesbestämma, helt enkelt.

Lantmäteriet fotograferar och laserskannar från flygplan, mäter på marken och samverkar med kommuner och myndigheter för att samla in grundläggande och tillförlitliga geodata.

Företag, myndigheter och allmänhet får sedan tillgång till informationen, till exempel i form av kartor och bilder. 

Om du är student, forskare eller anställd vid ett universitet, högskola eller en kulturinstitution kan du få tillgång till geodata utan avgift. Mer information hittar du på Geodata.se (nytt fönster).

Behöver du som lärare i grundskola/gymnasium kartor?

Om du som lärare i grundskola eller gymnasium vill använda digitala kartor och geografisk information i undervisningen ska du ta kontakt med din kommun för att se om de är med i Geodatasamverkan. Är din kommun med, har du som lärare via kommunen tillgång till de digitala kartor som ingår i Geodatasamverkan.
Här kan du se om din kommun är med i Geodatasamverkan (nytt fönster)

Behöver du hjälp för att komma i kontakt med rätt person på din kommun - kontakta Geodatasekretariatet.

Dela den här sidan med andra

Beställ geodata

Vill du beställa geodataprodukter?

Fastighetsinformation, flyg- och satellitbilder eller geografisk information - direkt från oss eller våra återförsäljare.

Beställ geodata

Villkor och avgifter

Vill du använda våra geodataprodukter?

Se vad som gäller för olika användningsområden.

Läs om villkor och avgifter