Lantmäteriets

  • Real Property

    All the land in Sweden is divided into real property. Lantmäteriets task is to ensure an effective and legally binding real property division as well as to keep track of the composition of the real properties, who the registered owners are and in which banks the mortgages are taken out.

  • Maps and geographic information

    Lantmäteriet map reality and provide the society with maps, images and other fundamental geographic information.

  • About Lantmäteriet

    We map the country, demarcate boundaries and help guarantee secure ownership of Sweden’s real property. You can get more information and documentation on Sweden’s geography and real properties from us.

  • [ SETTINGS - EN ]

Min fastighet

Min fastighet

Vill du låna på huset eller reda ut oklarheter kring din fastighet? Här hittar du information om din egen fastighet och om de olika sätt du kan använda den på.

Du som har e-legitimation på din dator kan använda vår e-tjänst Min Fastighet Där kan du se detaljerad information om din egen fastighet, till exempel tomtkarta, areal, gränser, inteckningar och taxeringsvärde. Du ser också om det finns planer eller bestämmelser som reglerar hur du får använda marken, eller om det finns servitut eller andra rättigheter som berör fastigheten.

Produktblad om e-tjänsten Min fastighet (pdf)  

Vill du köpa, sälja eller ge bort en fastighet?

Vill du stycka av eller göra andra ändringar på din fastighet?

Vill du veta mer om samfällighetsföreningar, gemensamma markområden, vägar eller lekplatser?

Information about this service

Min fastighet

Tjänsten Min fastighet ger dig kostnadsfri tillgång till detaljerad information om dina egna fastigheter och tomträtter. Har du problem med att logga in? Läs mer till höger under länken "Har du problem?"

Share this page with others

Information in English

Need information in English?

You can get the entire website translated into English by pressing Other languages above.

Information in English

Maps

Grandma’s Grandad’s Grandad

Our historical maps go back nearly 400 years! Discover our map treasure for free.

Historical maps

Your future with us!

Work for us

Job opportunities such as accountants, lawyers, system developers, engineers, communicators and of course Land Surveyors.

Your future with us

Taxeringsvärden

Deklarationsdags?

Vill du veta mer om äldre taxeringsvärden?

Äldre taxeringsvärden

Blanketter

Vill du ansöka om lagfart eller förrättning?

Våra mest nerladdade blanketter används för att ändra ägare eller ansöka om lantmäteriförrättning.

Blanketter

Lägenhetsregistret

Har du frågor om lägenhetsregistret?

Lägenhetsnummer, fastighetsägare eller boende?

Kontaktuppgifter

Bredband på landsbygden

Säkra marktillgången med en lantmäteriförrättning

När bredband byggs ut behövs tillgång till mark och många fastigheter berörs

Bredband på landsbygden