Min fastighet

Min fastighet

Vill du låna på huset eller reda ut oklarheter kring din fastighet? Här hittar du information om din egen fastighet och om de olika sätt du kan använda den på.

Du som har e-legitimation på din dator kan använda vår e-tjänst Min Fastighet Där kan du se detaljerad information om din egen fastighet, till exempel tomtkarta, areal, gränser, inteckningar och taxeringsvärde. Du ser också om det finns planer eller bestämmelser som reglerar hur du får använda marken, eller om det finns servitut eller andra rättigheter som berör fastigheten.

Produktblad om e-tjänsten Min fastighet (pdf)  

Vill du köpa, sälja eller ge bort en fastighet?

Vill du stycka av eller göra andra ändringar på din fastighet?

Vill du veta mer om samfällighetsföreningar, gemensamma markområden, vägar eller lekplatser?

Vad händer om en fastighet hamnar i orätta händer?

Läs om lagfartskapning och vad vi gör för att förebygga att det inträffar.

Självservice

Min fastighet

Tjänsten Min fastighet ger dig kostnadsfri tillgång till detaljerad information om dina egna fastigheter och tomträtter.

Har du problem med att logga in? Läs mer till höger under länken "Har du problem?"

Dela den här sidan med andra

Lantmäteriförrättning

Vill du ansöka om lantmäteriförrättning?

Fyll i blanketten för att ansöka och läs mer om hur en lantmäteriförrättning går till.

Läs mer och ansök

Mina fastighetsärenden

Har du ett pågående fastighetsärende?

Då kan du med e-legitimation enkelt följa dina pågående ärenden hela vägen fram till färdigt beslut.

Mina fastighetsärenden

Blanketter

Vill du ansöka om lagfart eller förrättning?

Våra mest nerladdade blanketter används för att ändra ägare eller ansöka om lantmäteriförrättning.

Blanketter

Bredband på landsbygden

Säkra marktillgången med en lantmäteriförrättning

När bredband byggs ut behövs tillgång till mark och många fastigheter berörs

Bredband på landsbygden