Skatter och avgifter

Vad kostar en lagfart?

Kostnaden för lagfart beror på om du har köpt, ärvt eller fått en fastighet i gåva. Vid gåva och arv betalar man normalt ingen stämpelskatt, däremot en expeditionsavgift på 825 kronor.

En avgift tas ut per expedition. Är det exempelvis flera förvärvshandlingar, olika förvärvare, eller servitut på olika fastigheter innebär det flera expeditionsavgifter.

Om du har köpt en fastighet ska du utöver expeditionsavgiften betala en stämpelskatt. Den beräknas på köpesumman eller taxeringsvärdet – det alternativ som har det högsta egendomsvärdet. För privatpersoner och bostadsrättsföreningar är stämpelskatten 1,5 procent; lägsta kostnad är 50 kronor. För juridiska personer – aktiebolag, föreningar med flera – är stämpelskatten 4,25 procent.

Avgift vid inteckning av en fastighet

Även när en inteckning görs i en fastighet utgår en stämpelskatt. Stämpelskatten motsvarar 2 procent av det belopp som intecknas och beräknas på hela tusentals kronor, avrundat nedåt. En expeditionsavgift tillkommer, beloppet framgår av tabellen längre ned på sidan.

Varför kostar det?

Stämpelskatten kan liknas vid en statlig omsättningsskatt. Expeditionsavgiften ska täcka kostnaden för handläggningen.

När ska jag betala avgiften?

Stämpelskatt och expeditionsavgift betalas efter det att Fastighetsinskrivningen har skickat fakturan vilket görs när ärendet är klart.

Juridiska personer kan i vissa fall få uppskov med betalning av stämpelskatt enligt 32a § stämpelskattelagen. Mer information om det hittar du under Handledningar och information

Beräkna preliminär stämpelskatt

Beräkna skatter och avgifter.

Expeditionsavgifter

*Avgift utgår för varje nytt pantbrev.** Om ansökan blir vilandeförklarad utgår expeditionsavgift både då och vid beviljandet.

BeskrivningAvgift (SEK)
Lagfart/Inskrivning av tomträtt**) 825
Inteckning*) **) 375
Dödning av förkommen handling (förskottsavgift) 500
Utbyte av pantbrev* 375
Sammanföring av inteckningar* 375
Utsträckning*, nedsättning eller relaxation av inteckning 825
Inskrivning av servitut och nyttjanderätt m.m. 375
Förnyelse av inskrivning Utan avgift
Inskrivning av förklaring som avses i 2 kap. 3 § jordabalken 825
Anteckning om intresseanmälan enligt lagen om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt eller lagen om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället 825
Anteckning om ställföreträdare enligt lagen om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter 375
Annan anteckning, till exempel om gemensam bostad enligt lagen om sambors gemensamma hem eller ändringsavtal för tomträtt 60
Fastighetsbevis (hette tidigare Gravationsbevis) 230

 Avgift för kopior m.m.

BeskrivningAvgift (SEK)
Fotokopia, 1-9 sidor Utan avgift
Fotokopia, sidan 10 50
Fotokopia, från sidan 11 (en dubbelsidig utskrift räknas som två sidor) 2 kr/sida

Självservice

Beräkna skatter och avgifter

Här kan du välja om du vill beräkna skatter och avgifter för lagfart eller inteckning.

Dela den här sidan med andra

Lantmäteriförrättning

Vill du ansöka om lantmäteriförrättning?

Fyll i blanketten för att ansöka och läs mer om hur en lantmäteriförrättning går till.

Läs mer och ansök

Mina fastighetsärenden

Har du ett pågående fastighetsärende?

Då kan du med e-legitimation enkelt följa dina pågående ärenden hela vägen fram till färdigt beslut.

Mina fastighetsärenden

Blanketter

Vill du ansöka om lagfart eller förrättning?

Våra mest nerladdade blanketter används för att ändra ägare eller ansöka om lantmäteriförrättning.

Blanketter

Bredband på landsbygden

Säkra marktillgången med en lantmäteriförrättning

När bredband byggs ut behövs tillgång till mark och många fastigheter berörs

Bredband på landsbygden