Lantmäteriets

  • Real Property

    All the land in Sweden is divided into real property. Lantmäteriets task is to ensure an effective and legally binding real property division as well as to keep track of the composition of the real properties, who the registered owners are and in which banks the mortgages are taken out.

  • Maps and geographic information

    Lantmäteriet map reality and provide the society with maps, images and other fundamental geographic information.

  • About Lantmäteriet

    We map the country, demarcate boundaries and help guarantee secure ownership of Sweden’s real property. You can get more information and documentation on Sweden’s geography and real properties from us.

  • [ SETTINGS - EN ]

Skatter och avgifter

Vad kostar en lagfart?

Kostnaden för lagfart beror på om du har köpt, ärvt eller fått en fastighet i gåva. Vid gåva och arv betalar man normalt ingen stämpelskatt, däremot en expeditionsavgift på 825 kronor.

En avgift tas ut per expedition. Är det exempelvis flera olika förvärvare, eller servitut på olika fastigheter innebär det flera expeditionsavgifter.

Om du har köpt en fastighet ska du utöver expeditionsavgiften betala en stämpelskatt. Den beräknas på köpesumman eller taxeringsvärdet – det alternativ som har det högsta egendomsvärdet. För privatpersoner och bostadsrättsföreningar är stämpelskatten 1,5 procent; lägsta kostnad är 50 kronor. För juridiska personer – aktiebolag, föreningar med flera – är stämpelskatten 4,25 procent.

Avgift vid inteckning av en fastighet

Även när en inteckning görs i en fastighet utgår en stämpelskatt. Stämpelskatten motsvarar 2 procent av det belopp som intecknas och beräknas på hela tusentals kronor, avrundat nedåt. En expeditionsavgift tillkommer, beloppet framgår av tabellen längre ned på sidan.

När ska jag betala avgiften?

Du betalar stämpelskatt och expeditionsavgift när du får fakturan från oss. Den skickar vi när ärendet är klart.

Beräkna preliminär stämpelskatt

Beräkna skatter och avgifter.

Varför kostar det?

Stämpelskatten kan liknas vid en statlig omsättningsskatt. Expeditionsavgiften ska täcka kostnaden för handläggningen.

När ska jag betala avgiften?

Stämpelskatt och expeditionsavgift betalas efter det att Fastighetsinskrivningen har skickat fakturan vilket görs när ärendet är klart.

Expeditionsavgifter

*Avgift utgår för varje nytt pantbrev.** Om ansökan blir vilandeförklarad utgår expeditionsavgift både då och vid beviljandet.

BeskrivningAvgift (SEK)
Lagfart/Inskrivning av tomträtt**) 825
Inteckning*) **) 375
Dödning av förkommen handling (förskottsavgift) 500
Utbyte av pantbrev* 375
Sammanföring av inteckningar* 375
Utsträckning*, nedsättning eller relaxation av inteckning 825
Inskrivning av servitut och nyttjanderätt m.m. 375
Förnyelse av inskrivning Utan avgift
Inskrivning av förklaring som avses i 2 kap. 3 § jordabalken 825
Anteckning om intresseanmälan enligt lagen om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt eller lagen om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället 825
Anteckning om ställföreträdare enligt lagen om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter 375
Annan anteckning, till exempel om gemensam bostad enligt lagen om sambors gemensamma hem 60
Fastighetsbevis (hette tidigare Gravationsbevis) 230

 Avgift för kopior m.m.

BeskrivningAvgift (SEK)
Fotokopia, 1-9 sidor Utan avgift
Fotokopia, sidan 10 50
Fotokopia, från sidan 11 (en dubbelsidig utskrift räknas som två sidor) 2 kr/sida

Information about this service

Beräkna skatter och avgifter

Här kan du välja om du vill beräkna skatter och avgifter för lagfart eller inteckning.

Share this page with others

Information in English

Need information in English?

You can get the entire website translated into English by pressing Other languages above.

Information in English

Maps

Grandma’s Grandad’s Grandad

Our historical maps go back nearly 400 years! Discover our map treasure for free.

Historical maps

Your future with us!

Work for us

Job opportunities such as accountants, lawyers, system developers, engineers, communicators and of course Land Surveyors.

Your future with us

Taxeringsvärden

Deklarationsdags?

Vill du veta mer om äldre taxeringsvärden?

Äldre taxeringsvärden

Blanketter

Vill du ansöka om lagfart eller förrättning?

Våra mest nerladdade blanketter används för att ändra ägare eller ansöka om lantmäteriförrättning.

Blanketter

Lägenhetsregistret

Har du frågor om lägenhetsregistret?

Lägenhetsnummer, fastighetsägare eller boende?

Kontaktuppgifter

Bredband på landsbygden

Säkra marktillgången med en lantmäteriförrättning

När bredband byggs ut behövs tillgång till mark och många fastigheter berörs

Bredband på landsbygden